HOTLINE:  0981 91 81 61

Bảng giá xây dựng hiện nay

NHÀ THẦU XÂY DỰNG BOMA VIỆT NAM - KHUNG GIÁ THI CÔNG NHÀ Ở

Các đơn giá dưới đây chỉ để chủ đầu tư tham khảo và có kế hoạch tài chính. Đơn giá giao thầu được xác định khi có hồ sơ thiết kế hoàn chỉnh, có sự thỏa thuận, bàn bạc giữa chủ đầu tư và chúng tôi về khối lượng chi tiết, chủng loại vật tư cũng như các công việc được giao, chúng tôi sẽ có bản báo giá chính thức được đính kèm theo hợp đồng giao nhận thầu.

Mẫu nhà đẹp